Ile wynosi podatek od nieruchomości?
11/06/2121
Podatek od nieruchomości

Zakup nieruchomości pod wynajem wciąż stanowi jedną z bardziej popularnych form inwestowania kapitału. Na takie rozwiązanie decydują się nie tylko firmy, ale również osoby prywatne. Inwestowanie na rynku nieruchomości często jest efektywnym sposobem na pomnożenie oszczędności. Warto jednak mieć na uwadze, że wynajmując mieszkanie i uzyskując z tego powodu konkretne dochody, zobowiązani jesteśmy do spełnienia obowiązku względem urzędu skarbowego. W sytuacji takiej prawo obliguje nas, abyśmy odprowadzali podatek od wynajmu mieszkania. Osoby prywatne mogą rozliczyć się z urzędem skarbowym na dwa różne sposoby. W poniższym artykule podpowiemy jak i kiedy rozliczać podatek od wynajmu mieszkania.

Ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania? 

Tak jak już wspomnieliśmy jeśli jesteś osobą prywatną i zdecydowałeś się na kupno mieszkania pod wynajem i znajdziesz na nie najemców, zobowiązany jesteś do rozliczenia się z fiskusem – podatek od nieruchomości. Najem prywatny możne zostać opodatkowany na dwa sposoby. Pierwszą możliwością jest odprowadzanie składek wg skali podatkowej, czyli rozliczenie najmu na zasadach ogólnych. Decydując się na takie rozwiązanie, opodatkowaniu podlega dochód z wynajmu, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Stawka podatku w tym przypadku wynosi 17% do kwoty dochodu 85 528 złotych oraz 32% od uzyskania kwoty wyższej. Drugim sposobem opodatkowania wynajmu mieszkania jest rozliczanie opierające się na ryczałcie. Podatek odprowadzany będzie wówczas z przychodu z najmu. Stawka w tej formie wynosi 8,5% do przychodu w wysokości 100 tysięcy złotych oraz 12,5% od nadwyżki ponad tę sumę.

Oba rozwiązania opłaty podatku od wynajmu nieruchomości mają swoje wady i zalety.  Chociaż podatek ryczałtowy będzie najczęściej miał znacznie niższe stawki, to taki wybór opodatkowania nie pozwala na odliczenie poniesionych kosztów. Rozliczenie wg skali podatkowej natomiast na to pozwala. Ponadto w tym przypadku podatnik może także zastosować kwotę wolną od podatku. Takiej możliwości nie oferuje podatek od wynajmu mieszkania odprowadzany w formie ryczałtu. Zgodnie z prawem zobligowani jesteśmy zdecydować się na którąś z wymienionych form opodatkowania wynajmu mieszkania, więc warto dobrze zastanowić się, który wybór będzie korzystniejszy dla nas. 

Kiedy warto rozliczać podatek za wynajem mieszkania na zasadach ogólnych?

W przypadku kiedy decydujemy się na opłacanie podatku od nieruchomości wg skali podatkowej, przychodem jest czynsz najmu opłacany przez najemcę. Należy mieć również na uwadze, że do przychodów nie zalicza się innych opłat np. za gaz czy prąd, jeśli w umowie najmu zapisano, że osoba wynajmująca mieszkanie jest zobowiązana do ich płacenia. Dodatkowo kaucja nie stanowi przychodu do momentu kiedy na skutek obowiązującej umowy zostanie ona zatrzymana przez właściciela mieszkania. 

Warto pamiętać, że przy opłacaniu podatku od wynajmu mieszkania na zasadach ogólnych mamy możliwość odliczyć od przychodu koszty, jakie ponieśliśmy w związku z wynajmem. Są to między innymi: wydatki związane z modernizacją i remontem mieszkania oraz bieżącą eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości czy koszty związane z wyposażeniem mieszkania. Dodatkowo możemy odliczyć koszty ubezpieczenia mieszkania, a nawet odsetki od kredytu hipotecznego. Wszystkie te wydatki należy jednak udokumentować.

Istotne jest również, że to na wynajmującym mieszkanie spoczywa obowiązek samodzielnego rozliczania składek na poczet podatku dochodowego z tytułu najmu. Powinny one wpływać na konto fiskusa do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęliśmy dochód. Obowiązek taki rozpoczyna się w miesiącu, w którym jako podatnik przekroczymy z tytułu najmu kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku do urzędu skarbowego. W 2021 roku jest to kwota 3091 zł. Dodatkowo warto wiedzieć, że wynajmujący, który rozlicza się za wynajem wg skali podatkowej, nie musi informować o tym fakcie fiskusa. 

Ryczałtowe rozliczanie podatku od wynajmu mieszkania 

Drugą z możliwości jest opłacanie składek przy pomocy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To rozwiązanie jest znacznie prostsze i oferuje niższe stawki – 8,5% lub 12,5% od uzyskanego przychodu za wynajem mieszkania. Niestety ryczałt, w przeciwieństwie do rozliczania podatku za wynajem na zasadach ogólnych, nie pozwala nam na odliczanie od przychodu kosztów jego uzyskania. Dodatkowo podatnik w takiej sytuacji nie ma możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Ponadto, chociaż stawki w przypadku opodatkowania przy pomocy ryczałtu są niższe, to tracimy inne możliwości. Warto więc żeby decyzja o wyborze formy zapłaty podatku była przemyślana.

Opłacanie podatku w formie ryczałtu następuje do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód z tego tytułu. Podatnik w trakcie całego roku podatkowego jest zobligowany do opłacania składki według jednej ze wspomnianych stawek. 

Podatek od wynajmu mieszkań

Podatek od wynajmu mieszkania, a rozliczenie roczne

Obecnie wybór formy opodatkowania wynajmu mieszkania wpływa nie tylko na to, ile podatku zapłacimy, ale również na nasze rozliczenie roczne. Rodzaj deklaracji PIT, jaką jesteśmy zobligowani dostarczyć do urzędu skarbowego, w obu przypadkach będzie inny. Skutkuje to również odmiennym terminem przesłania rozliczenia oraz spłaty podatku.

W przypadku opodatkowania wynajmu na zasadach ogólnych podatek zobligowani jesteśmy rozliczyć razem z innymi dochodami, jakie osiągnęliśmy w danym roku podatkowym. Osoby korzystające z tego rozwiązania mają możliwość rozliczenia na jednym formularzu dochodu z najmu oraz innych dochodów (np. z tytułu działalności gospodarczej czy umowy o pracę). Rozliczenie wynajmu w formie ryczałtu należy natomiast złożyć do 1 marca. Osoby, które zdecydowały rozliczać się w ten sposób, powinny złożyć do urzędu skarbowego PIT-28.

Podatek od wynajmu mieszkania  – który sposób opodatkowania wybrać?

Odpowiedź jest jedna – wszystko zależy od indywidualnej sytuacji najemcy. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest oczywiście to, w którym opłacany podatek od wynajmu mieszkania będzie jak najniższy. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, więc decydując się na kupno mieszkania pod wynajem, warto się dobrze zastanowić, która forma opodatkowania będzie korzystniejsza w naszym przypadku. Inwestycje w nieruchomości wciąż są jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału, a rynek po pandemii powoli znowu się ożywia.

+48 512 11 22 33