Jak uzyskać kredyt hipoteczny?
27/07/2121
kredyt hipoteczny

Posiadanie własnego mieszkania czy domu to z pewnością marzenie wielu osób. Takie rozwiązanie to gwarancja stabilizacji, a także bezpieczeństwa. Niestety, nie każdy może pozwolić sobie na zakup wybranej parceli dysponując jedynie własnymi oszczędnościami. W takiej sytuacji najlepiej jest zaciągnąć kredyt hipoteczny, jednak z tego typu pożyczki mogą skorzystać osoby spełniające odpowiednie kryteria. Warunki uzyskania takiego wsparcia finansowego są precyzyjnie określone, zatem klienci myślący o takim zobowiązaniu powinni się z nimi niezwłocznie zapoznać.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to po prostu pożyczka na bardzo długi okres, którą udziela dla klienta bank. Zobowiązanie takie podejmuje się wówczas, gdy planuje się kupno domu, mieszkania lub nowo wybudowanej nieruchomości. Zabezpieczeniem takiego wsparcia finansowego jest hipoteka, o czym mówi sama nazwa kredytu. Istnieje również możliwość zobowiązania się do spłaty kredytu ręcząc innymi posiadanymi wartościami – na przykład obecnym bądź przyszłym majątkiem. W ramach takiego zobowiązania finansowego kredytobiorca wskazuje księgę wieczystą kupowanej nieruchomości – bank wówczas odnotowuje w niej kwestię zabezpieczenia nią pobranego kredytu hipotecznego. Warto również dodać, że rozpoczęcie takiego procesu wymaga przedstawienia przez zainteresowanego możliwości spłaty kredytu, a także głównego celu finansowania.

Kredyt mieszkaniowy – niezbędne dokumenty

Zainteresowani wzięciem kredytu hipotecznego na zakup mieszkania czy domu, zobowiązani są do zgromadzenia wielu dokumentów. Najważniejszy z nich to oczywiście wniosek o jego otrzymanie – tego typu pismo generuje się w banku, a jego wypełnienie nie powinno stanowić dla nikogo problemu. Konieczne jest także wzięcie ze sobą dowodu osobistego oraz innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Wśród najbardziej istotnych dokumentów wymienić należy te, które potwierdzają sytuację finansową zainteresowanego. W przypadku umowy o pracę musi on zaopatrzyć się w oświadczenie o dochodach, zaświadczeniu o zatrudnieniu od pracodawcy, umowę, a także świadectwo pracy. Sytuacja wygląda nieco inaczej w momencie, gdy klient banku prowadzi własną działalność gospodarczą. Powinien wówczas przedstawić zaświadczenie o nadaniu NIP-u oraz REGON-u, pismo z Urzędu Skarbowego i ZUS-u poświadczające o niezaleganiu z opłatami, a także deklarację PIT za poprzedni rok. Często zdarza się również, że niezbędne są różne dokumenty księgowe, na przykład KpiR bądź ewidencja faktur.

W przypadku starania się o kredyt na wybudowanie domu bądź kupno mieszkania, wymagane są również dokumenty związane bezpośrednio z nieruchomością. Zainteresowani taką pożyczką powinni przedstawić w banku między innymi umowę przedwstępną z deweloperem, odpis z księgi wieczystej, decyzję o pozwolenie na budowę, wypis dewelopera z KRS oraz potwierdzenie wpłaty wkładu własnego. Na podstawie zgromadzonych w tym procesie dokumentów bank rozpoczyna badanie wniosku, sprawdzając również zdolność kredytową osoby ubiegającej się o pożyczkę hipoteczną.

Zdolność taka zależy od różnych czynników – przede wszystkim musi ona wynosić tyle, ile dofinansowania chce otrzymać dany klient. Każda instytucja ma jednak nieco inne wymagania odnośnie takiej zdolności, ale najczęściej bierze się pod uwagę dochód zainteresowanego, jego opłaty stałe, inne zobowiązania kredytowe, a także posiadane ubezpieczenia.

Sprzedaż nieruchomości

Wkład własny – co to takiego?

Pojęcie wkładu własnego oznacza po prostu kapitał, który klient samodzielnie wykłada zawierając umowę kredytu hipotecznego. Wkład własny powinien wynosić przynajmniej dwadzieścia procent całkowitej kwoty, jaką zainteresowany otrzymuje od banku. Niektóre instytucje oferują swoim klientom możliwość wpłacenia znacznie mniejszego wkładu własnego, który wynosi dziesięć procent – kwota taka nie może być jednak niższa, co zostało ustalone przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zaciągając kredyt hipoteczny klienci banku są zazwyczaj świadomi tego, ile kosztuje nieruchomość, którą chcą nabyć. Na tej podstawie można samodzielnie wyliczyć kwotę wkładu własnego. Warto jeszcze raz podkreślić, że zapłacenie tego zobowiązania jest niezbędne do tego, by bank rozpoczął proces przyznawania pożyczki. Obecnie nie możliwości wzięcia kredytu hipotecznego bez wkładu własnego, a potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wszystkich składanych do banku dokumentów. Niektóre banki nie wymagają jednak gotówki jako wkładu własnego – tę część można w takiej sytuacji finansować za pośrednictwem książeczki mieszkaniowej bądź wykupionej polisy. Dzięki temu kredytobiorca nie musi pozbywać się swoich oszczędności, a tym samym zwiększa on znacząco swoją zdolność kredytową.

Koszt kredytu hipotecznego

Głównym zobowiązaniem finansowym kredytobiorcy hipotecznego są raty. Zainteresowany ma do wyboru raty równe oraz malejące. W przypadku opcji pierwszej rata kredytu hipotecznego wynosi zawsze tyle samo, przez cały okres trwania zobowiązania. Rata malejąca polega natomiast na sukcesywnym obniżaniu takiego kosztu – dzieje się tak dlatego, że klient banku spłaca stałą część kapitałową kredytu, natomiast dodane odsetki naliczane są jedynie od sumy, która pozostała jeszcze do zapłacenia. Kwota ta zmniejsza się co miesiąc, zatem rata również ulega obniżeniu. Wybór tej raty jest korzystniejszy na przyszłość, jednak warto liczyć się z tym, że początkowe zobowiązanie finansowe będzie sporym obciążeniem dla budżetu kredytobiorcy – korzysta się z tej opcji jedynie wówczas, gdy dana osoba ma odpowiednie zaplecze kapitałowe.

Do całkowitego kosztu pożyczki – oprócz rat, których wysokość zależna jest między innymi od wysokości kwoty oraz długości trwania umowy, należy doliczyć marżę, prowizję banku, a także oprocentowanie kredytu hipotecznego. Prowizja jest ustalana przez samą instytucję udzielającą kredytu, zatem suma taka może być różna w zależności od obowiązujących w banku zasad. Jest ona jednorazowa i zależy również od udzielanej przez bank wartości kredytu. Marża natomiast to wydatek stały, który stanowi roczną część oprocentowania. Wszystkie wspomniane koszty składają się na RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

Decydując się na kredyt na mieszkanie, warto porównać oferty różnych banków. Dzięki temu klient będzie w stanie wybrać taką opcję, która będzie dla niego najbardziej odpowiednia – zwłaszcza pod względem zobowiązań finansowych. W czasie takich poszukiwań należy brać pod uwagę właśnie wysokość RRSO, gdyż to od niej zależeć będzie całkowity koszt kredytu hipotecznego.

Sprawdź również:

Jak przygotować się do kredytu hipotecznego

Wycenia nieruchomości

Podatek katastralny w Polsce – czy zostanie wprowadzony

+48 512 11 22 33