Czym jest zdolność kredytowa?
20/08/2121
Zdolność kredytowa

Składając wniosek o uzyskanie kredytu, bank weryfikuje potencjalnego kredytobiorcę pod kątem jego wiarygodności oraz zdolności kredytowej. Udając się do instytucji finansowej, warto więc wiedzieć czym dokładnie jest zdolność kredytowa, jakie czynniki ją warunkują oraz w jaki sposób można ją sprawdzić.

Zdolność kredytowa – co to?

Zdolność kredytowa to termin określający maksymalną kwotę kredytu, jaką bank lub instytucja pożyczkowa może udzielić kredytobiorcy, biorąc pod uwagę jego sytuację materialną. Posiadanie zdolności kredytowej jest konieczne w przypadku ubiegania się o kredyt np. hipoteczny. Przyznając kredyt, bank musi uzyskać jak najwyższe prawdopodobieństwo, że klient posiada zdolność spłaty zaciągniętego kredytu i jego odsetek w ustalonym terminie. Właściwa ocena zdolności kredytowej jest więc niezbędna, aby uchronić instytucje finansowe przed nieregulowaniem ustalonych rat w określonym czasie.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa uzależniona jest od kilku czynników. Aby bank uznał, że dana osoba będzie w stanie spłacać raty kredytu, musi dokładnie przeanalizować jej sytuację materialną. Pozwala to na zabezpieczenie instytucji przed możliwością niewywiązania się z umowy przez kredytobiorcę i narażeniem się na straty. Co więc wpływa na ocenę zdolności kredytowej?

  • Dochód netto – jest głównym i najważniejszym aspektem branym pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej. Chcąc liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku, kredytobiorca musi wykazać jakim dochodem dysponuje oraz czy ma on charakter regularny i jest możliwy do udokumentowania. Na podstawie wysokości uzyskiwanych dochodów bank wyznacza zdolność kredytową i ustala kwotę przyszłych rat.
  • Forma zatrudnienia – kolejną ważną kwestią przy ocenie zdolności kredytowej jest forma zatrudnienia, a także: rodzaj branży, czas zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko. To wszystko wpływa na stabilność uzyskiwanych dochodów oraz ich wysokość. Za najlepszą opcję traktowana jest forma zatrudnienia w postaci umowy o pracę, która zazwyczaj zapewnia stały dopływ gotówki na konto kredytobiorcy. Dochody mogą być uzyskiwane z różnych źródeł są to m.in.: umowy cywilnoprawne, działalność gospodarcza, wynajem mieszkania, renty, emerytury itp., dlatego należy pamiętać, że do każdej z tych form instytucje finansowe wykazują inne podejście. Warto wiedzieć, że osoby zatrudnione na czas nieokreślony, kontrakt menadżerski czy przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu, znajdują się w mniej korzystnej sytuacji niż osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, a co za tym idzie nie mogą liczyć na całkowite uznanie dochodu.
  • Historia kredytowa – przeszłość potencjalnego kredytobiorcy determinuje jego wiarygodność wobec banku. Jeżeli klient wywiązywał się z umów, spłacał raty w terminie, jego szanse na otrzymanie zdolności kredytowej wzrastają. Wszelkie zwlekanie z płatnościami działa niekorzystnie na rzecz kredytobiorcy i zmniejsza jego szanse na pozytywną decyzję banku. Na podstawie historii kredytowej banki ustalają prawdopodobieństwo z jakim kredytobiorca będzie uiszczał należne opłaty w terminie.
  • Miesięczne koszty utrzymania – oprócz wysokości uzyskiwanych dochodów, bank rozpatruje także ilość i kwotę miesięcznych wydatków. Pod uwagę brane są m.in.: opłaty za czynsz, telefon, internet itp.
  • Rodzaj banku – w kwestii przyznawania zdolności kredytowej dużą rolę odgrywa instytucja finansowa. Każdy bank ma swoje własne zasady i wymagania jakimi kieruje się przyznając zdolność kredytową. Może to dotyczyć przykładowo: brania pod uwagę wysokości premii, nadgodzin, czasu zatrudnienia czy formy zatrudnienia. Szereg procedur odpowiedzialnych za wyznaczanie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy jest zależny od banku, dlatego zdarzają się sytuację, w których jeden bank przyznaje zdolność kredytową, a inny nie rozpatruje wniosku.
  • Wysokość wkładu własnego -w przypadku kredytu hipotecznego banki wymagają od kredytobiorcy wkładu określonej kwoty, najczęściej jest to 20% ceny nieruchomości. Zazwyczaj przy niższym wkładzie własnym, nieco wyższe bywają kwoty kredytu, a tym samym raty.
  • Aktualny stan zadłużenia.

Banki biorą również pod uwagę informację dotyczące stanu cywilnego, ilości osób będących na utrzymaniu kredytobiorcy, jego wieku (osoby starsze często uważane są za bardziej ustabilizowane finansowo) oraz poziomu wykształcenia.

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Obliczanie zdolności kredytowej należy rozpocząć od podsumowania comiesięcznych wydatków. Zalicza się do nich: opłaty za czynsz, prąd, gaz, wydatki na osoby należące do gospodarstwa domowego, polisy, ubezpieczenia, raty wcześniejszych kredytów i inne stałe wydatki. Otrzymaną sumę należy porównać z miesięcznym dochodem netto. Następny krok polega na oszacowaniu możliwości finansowych dotyczących wysokości raty, którą będziemy w stanie spłacić po uzyskaniu kredytu. Dobrze jest również wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia ryzyka w postaci niższych zarobków lub wzrostu oprocentowania kredytu.

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

W jaki sposób sprawdzić zdolność kredytową? Jakie informacje są do tego niezbędne i gdzie należy się udać?

Zdolność kredytową można sprawdzić w oddziale banku, z którego zamierzamy ubiegać się o kredyt. Jednak zdecydowanie szybszym i wygodniejszym sposobem jest konsultacja z profesjonalistą od spraw majątkowych czyli doradcą finansowym.

Obliczanie zdolności kredytowej warto więc przedyskutować z doradcą finansowym. Pomoc eksperta pozwoli ustalić realną szansę i możliwość na pozytywne rozpatrzenie wniosku w poszczególnych bankach na podstawie zebranych informacji oraz danych. Jednocześnie specjalista udzieli fachowych odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania oraz w merytoryczny sposób przekaże niezbędną wiedzę klientowi.

Sprawdzanie zdolności kredytowej we współpracy z doradcą finansowym wymaga od przyszłego kredytobiorcy zestawienia wszystkich potrzebnych danych. Uwzględniając m.in.: miesięczne zarobki i formę zatrudnienia – w przypadku umowy o pracę należy podać kwotę wynagrodzenia netto, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dochód netto z ostatnich 12 miesięcy, liczbę osób w gospodarstwie domowym, zobowiązania finansowe oraz wydatki.

Wstępne i orientacyjne informacje możemy uzyskać korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej. To stosunkowo szybka metoda otrzymania odpowiedzi na pytanie o możliwość ubiegania się o kredyt. Warto jednak pamiętać, że takie porównywarki nie dają rzeczywistego obrazu zdolności kredytowej i zdarza się, że ich wyliczenia różnią się od tych, które ostatecznie podawane są klientom w banku. Dobrze jest więc traktować rezultaty z kalkulatora jako wynik w przybliżeniu, wymagający skonsultowania swojej wiarygodności z analitykiem banku lub doradcą finansowym.

Sprawdź również:

Wcześniejsza spłata kredytu – co z odsetkami

Jak obliczyć odsetki od kredytu

Jak uzyskać kredyt

+48 512 11 22 33