Jak obliczyć odsetki od kredytu hipotecznego?
19/08/2121
Odsetki kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny stał się jednym z najbardziej popularnych produktów bankowych. Dzięki niemu marzenia o własnym mieszkaniu czy domu spełniło już wiele osób. Tematyka tego specyficznego kredytu dla wielu jednak jest skomplikowana i trudna do wyjaśnienia. Nierzadko zdarza się również, że warunki zaproponowane w umowie nie do końca są w pełni przejrzyste. Znaczna część kredytobiorców stara się również odpowiedzieć na pytanie: jak właściwie obliczyć odsetki od kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny pod lupą

Zaczynając jednak od samego początku. Jednym z najczęstszych pytań powtarzanych przez wielu przyszłych kredytobiorców jest internetowe zapytanie w stylu: kredyt hipoteczny co to. Tak jak już wspomniano wcześniej, jest to specyficzny, ale bardzo popularny produkt bankowy. Poprzez jego wybór kredytobiorca decyduje się na zaciągnięcie zobowiązania na zakup nieruchomości. Z chwilą podpisania umowy zakupu to bank zyskuje pewnego rodzaju współwłasność, ponieważ jest ona przedmiotem zabezpieczenia w przypadku braku wywiązania się z terminowych płatności i niemożności spłaty kredytu.

Warunki spłaty zobowiązania ustalane są indywidualnie z każdym z kredytobiorców. Najczęściej wybieraną formą rozliczenia jest comiesięczna spłata zobowiązania. Rata kredytu jest ściśle powiązana ze wszystkimi warunkami ujętymi w podpisanej przez obie strony umowy. Warto zaznaczyć, że istnieją dwie najpopularniejsze formy wysokości miesięcznych opłat. Są to do wyboru albo raty malejące albo w stałej wysokości. W pierwszym przypadku, na początku okresu kredytowania wnosi się większą opłatę, niż na jej końcu. W ramach rat o stałej wysokości – opłaty są równej wielkości.

Co składa się na miesięczną ratę?

Tak jak zaznaczono już wcześniej, warunki umowy mogą być mocno zindywidualizowane. Wszystko uzależnione jest od warunków zaproponowanych przez bank i możliwości kredytobiorcy. Natomiast każdorazowo w skład raty miesięcznej wchodzą dwa elementy: spłata kapitału oraz odsetki. Pierwszy z nich to kwota zaciągniętego zobowiązania, która pozostała do spłaty bez ujęcia dodatkowych kosztów. Odsetki stanowią natomiast w pewnym stopniu zysk banku, który zdecydował się na udzielenie kredytu hipotecznego.

Oprócz tego w ramach opłat pozostałych, bank może uwzględniać dodatkowe koszty, np. ubezpieczenie pomostowe (forma dodatkowego zabezpieczenia dla instytucji finansowej) lub inne składowe. Warto zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi warunkami. W ten sposób nie powinno być wątpliwości, jeśli chodzi o obliczanie raty kredytowej. Jeśli mimo to, pojawiają się niejasności, warto skonsultować temat albo z pracownikiem banku albo np. z instytucją zajmującą się doradztwem finansowym.

Odsetki kredyt

 

Wszystko o odsetkach

Odsetki stanowią nieodłączny element każdego z kredytów. To jeden z profitów, dla których banki w ogóle decydują się na udzielenie zobowiązania. Na kwotę odsetek składa się ponownie kilka modułów. Przede wszystkim mowa tu o stopie oprocentowania. Ta jest uzależniona od indywidualnych decyzji banku. Dla przyszłego kredytobiorcy jest to jeden z bardziej kluczowych aspektów, dlatego warto zwrócić na to szczególną uwagę. Im mniejsza stopa oprocentowania tym oczywiście lepiej. Warto również zaznaczyć, że banki od pewnego czasu zaczęły wyrażać tę wartość przy pomocy spójnego wskaźnika, jakim jest RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). Dzięki niej można odpowiedzieć na pytanie, która oferta jest najkorzystniejsza.

Wiele osób zastanawia się jak obliczyć odsetki od kredytu. Z pomocą może przyjść kilka rozwiązań. Na etapie ogólnego zainteresowania ofertą można przede wszystkim skorzystać z gotowych kalkulatorów on-line. Warto jednak pamiętać, że nie uwzględnimy tam żadnych dodatkowych opłat, które mogłyby być ujęte przez bank. Dobrym sposobem jest także zapoznanie się z umową i kalkulacją spłaty zobowiązania. W niej powinna być zawarta informacja ile kosztów będzie zawierało zaciągnięte zobowiązanie. Będzie można to zestawić z pozostałymi ofertami z innych banków.

Czy kwota raty może ulec zmianie?

Odpowiedź jest krótka: jak najbardziej tak. Dzieje się tak dlatego, że banki w swoich umowach mają stosowne zapisy co do modyfikacji wysokości ustalonej raty względem aktualnego oprocentowania. Zazwyczaj są też stosowne zapisy dotyczące tego, ile mogą wynieść odsetki maksymalne. Nie należy jednak zakładać, że kwota kredytu może wyłącznie rosnąć. To wcale nie jest jednoznaczne. Na przestrzeni całego roku kredytowego bank może zmieniać wartość oprocentowania. Niejednokrotnie zdarzyło się, że wysokość raty uległa zmniejszeniu.

Jeśli mimo przestudiowania warunków umowy, posłużenia się kalkulacjami, dalej niemożliwe jest odpowiedzenie na pytanie jak obliczyć oprocentowanie kredytu, można posłużyć się także prostym wzorem. W ramach uproszczenia, będzie można policzyć kwotę samych odsetek. Wystarczy kwotę kapitału pozostałego do spłaty (np. 200 tysięcy zł) pomnożyć przez oprocentowanie w skali roku (np. 5%), następnie przez liczbę dni w danym miesiącu (np. 31) i podzielić przez 365 (liczba dni kalendarzowych w całym roku). Zgodnie z tym przykładem suma odsetek wyniesie miesięcznie 849 zł.

Kredyt hipoteczny jest popularnie wybieranym produktem bankowym. Nie należy przesadnie się go obawiać. Wystarczy dobrze zapoznać się z warunkami umowy, by mieć pewność, co do wysokości poniesienia całego zobowiązania.

Sprawdź również:

Jak uzyskać kredyt hipoteczny?

Ile wynosi podatek od nieruchomości

Jak zacząć inwestować w nieruchomości?

+48 512 11 22 33